Pages

Tuesday, March 17, 2015

Ilang dekada ng Lasalyanong edukasyon

Nagtipon-tipon ang Lasalyano mula sa iba't-ibang batch para sa De La Salle Grand Alumni Homecoming na ginanap sa Corazon Aquino Democratic Space noong ika-14 ng Marso. Nagsilbing isang selebrasyon ang Homecoming upang ipagdiwang ang ilang dekada ng Lasalyanong edukasyon at pagkakaisa.


Brother?


No comments:

Post a Comment