Pages

Sunday, January 11, 2015

GULP Exam

Ano ang mali dito?


Sabi ng iba, mas magaling pa ang TPC sa pari. Mas marunong pa. Or nagmamarunong daw. Bakit daw ba nakikialam pa ang TPC sa mga gawain na pang-pari.

Tinanong namin ang isang may-edad, pinagpipitagan, na pari. Ano isasagot ni TPC sa tanong na ganun?  Ang isagot mo TPC, aniya.

OO, MAS MAGALING SI TPC KASI KAHIT PARI KAILANGAN PAALALAHANAN PA NG MGA DAPAT AY ALAM NIYA.

Hindi kasalanan ang maging mas marunong. Mas kasalanan pa nga ang alam mo nang hindi dapat gawain iyan at iyon sa liturhiya pero ginagawa mo pa din.

1 comment:

  1. They did not use a plain white/dirty white Chasuble during the Mass.


    But in the case the Priest had ended his Mass, would he wear a Cassock with Stole in case he will bless something (transportation, religious object, house, Sick Call) outside the Church?

    ReplyDelete