Pages

Monday, December 21, 2009

Greeting Merry Christmas in three languages

In Latin, English and Tagalog...Sit nativitatis Domini festum vobis beatum ac felix, annus novus faustus et prosperus!

A merry and blessed Christmas and a happy and prosperous new year!

Isang maligaya at mapagpalang Pasko ng Pagsilang ng Panginoon at isang manigo at masaganang bagong taon!


No comments:

Post a Comment